WebMan - Egenskaper

Enkel administration

Redigering sker direkt på webbsidorna (edit in place). Det finns inga andra sidor för att skriva innehåll - du ser direkt hur resultatet blir! Navigera till sidan som du vill ändra, klicka - redigera - spara, och du är klar!

Multipla webbplatser

WebMan är inte bara en enda webbplats. Det är designat för att kontrollera flera webbplatser samtidigt. Det kan hantera flera domäner och alla kombinationer av domän, språk och version. Och du kan dela utvalda data mellan webbplatserna i så stor utsträckning du vill.

Låt oss t ex säga att du vill skapa en webbplats för ett moderbolag. Sedan vill du ha separata webbplatser för dotterbolagen, olika versioner på franska, engelska och tyska eller varför inte två olika versioner för varje språk. (WebMan har en smart språkdetektor som automatiskt slussar besökarna till rätt sida.) Sedan kanske du vill ha gemensamma data för en central event-kalender för att slippa skriva samma event på de olika webbplatserna. Det finns inga begränsningar.

Stabilt och långsiktigt

WebMan använder 2 eller fler databaser. Databaserna har starka relationer och är självsanerande. Resurser, dokument, bilder och annat delas av de webbplatser som tillhör en databas och varje databas har sina egna användare. Man kan låta flera mindre webbplatser dela på en databas och dess resurser medan stora webbplatser har egna. Den här fördelningen underlättar saker som belastning, säkerhet, backup mm. Och dessa databaser kommer att tuffa på i många år!

Samarbetsvänligt

Användare har olika roller i webbplatserna och får access till olika saker. De kan logga in och få tillgång till delar av en webbplats som har begränsade behörigheter för andra. En användare kan vara adminstratör för en webbplats och samtidigt en normal användare och gruppmedlem i en annan. Användargrupper delar och arbetar med gemensamma dokument, bokningar eller andra resurser och tidrapporterar sedan i auto-dokumenterande projekt för fakturering och statistik. Administration och redigering av webbplatserna delas av administratörer, redaktörer, översättare mfl.

Tryggt och säkert

Databaserna använder transaktioner. Det ökar systemets stabilitet och pålitlighet. Inga problem vid avbrott och driftstopp. Det finns funktioner som med jämna mellanrum kontrollerar, optimerar och säkerhetskopierar data. Dessutom finns möjlighet att återgå till tidigare versioner av redigerade sidor. Användargrupper har behörigheter till skyddade och opublicerade delar. Och det bästa av allt är att WebMan trots flexibiliteten och de många möjligheterna är lätt att förstå och sköta. Minimal risk för fel!

webman.jpg

Redigering

När du vill redigera innehållet på dina webbsidor har du en kraftfull textredigerare till hands där du även kan ladda upp bilder, dokument eller annat.

Grupper

Med grupper av användare som har access till olika delar av webbplatsen kan man enkelt skapa intra- och extranetlösningar.