Uppdateringar

2020-10-15

Setlists

Setlists. Setlists är en webb-app för musiker, som sparar listor med låtar. Information, noter, ljudfiler, länkar till youtube, spotify mm. Låtarna arrangeras så att de bildar set-listor för gig som sedan kan exporteras till word för utskrift.

(5 besök)
2020-10-06

Apps

WebMan Apps. WebMan CM håller nu gradvis på att omstruktureras. Många av de tidigare mer avancerade modulerna finns nu som appar istället. Apparna är fristående delar som integreras WebMans CM-miljö och de kan lätt installeras/avinstalleras efter b...

(279 besök)
2020-09-25

Video

Video.

(146 besök, 2 gillar)
2020-08-19

WebMan

WebMan. WebMan (Web Manager) hanterar innehållet på din webbplats och ger dig full kontroll över den på ett suveränt enkelt sätt. WebMan System. Med WebMan byggs webbsidor snabbt och enkelt. WebMan är lätt att hantera men också mer än ett C...

(19113 besök, 134 gillar)
2020-08-15

Sök

Sök.

(422 besök)
2020-08-14

Demo

Demo. WebMan är flexibelt och kan anpassas i stort sett precis hur som helst. Några exempel på webbplatser gjorda i WebMan: Annamaria Forsberg (WebMan16) Björn Sikehag Design (WebMan15) Medborgarkommissionen (WebMan15) Karisma musik (W...

(442 besök, 10 gillar)
2020-08-07

Policy

Om WebMan. Sedan 2002 har WebMan skrivits- och organiserats om ett oräkneligt antal gånger. WebMan är nu uppe i version 16. WebMan är skrivet i objektorienterad Php och använder såväl Rosiros egenutvecklade klasser som väl dokumenterade open-source...

(445 besök, 3 gillar)
2020-08-07

Systemkrav

Systemspecifikation. För att installera WebMan på en webbserver behövs följande: PHP 5 eller senare. Version 7 rekommenderas. MySQL 5 eller senare. Minst 2 databaser rekommenderas. ionCube loader måste finnas installerad på webbservern och PHP ...

(403 besök, 5 gillar)