Script

Filter
2023-07-23

Vertical placement

Css
Using Flexbox to control vertical placement
<div style="display:flex; flex-direction:column; height:300px;">
	<div style="background:red;">Top</div>	
	<div style="background:green; flex-grow:1;">Flexible content</div>
	<div style="background:blue;">Bottom</div>
</div>
2023-06-08

Säkrare webbläsare

Security
3 tips för att surfa säkrare.
1. Aktivera spårningsskydd
FF: Sekretess & säkerhet, Förbättrat spårningsskydd: strikt

2. Aktivera säker DNS
FF: Sekretess och säkerhet, Aktivera säker DNS: Förstärkt skydd

3. Minimera tillägg
2022-02-16

Video från Facebook

Video
Hur man laddar ned och sparar en video från Facebook.
1. Gå till videon på Facebook
2. Klicka på videon för att starta den
3. Klicka på de tre punkterna till höger om videon
4. I dropdownmenyn som kommer ner, välj Kopiera länk
5. Klistra in länken i en ny flik och gå dit
6. Byt ut "www" mot "mbasic"
7. Högerklicka på videon och välj "Öppna länk i ny flik"
8. Högerklicka på videon och välj "Spara video som"
2021-12-24

Installera gammal HP-skrivare som krånglar i Windows 10

Windows
Problemet kan vara att gamla drivrutiner som inte fungerar ligger kvar och blockerar.
2
1. Please remove any existing copy of your printer by selecting Remove Device, then reboot your computer.
2. Next, right-click the Start icon and select Run, paste the following and press OK: printui /s /t2
3. Remove any listed HP printer, be sure to select Remove driver and driver package, press OK and confirm any prompt.
4. Plug in the printer (usb) and let windows find the driver.
2021-07-22

Local Apache sites

Php
Script som visar länkar till alla virtuella hosts i en WAMP-installation
2
<?php
echo "<!DOCTYPE html>
<html>
<title>Local Sites</title>
<body>";
$lines = file("c:/wamp64/bin/apache/apache2.4.37/conf/extra/httpd-vhosts.conf");
foreach ($lines as $line) {
	$words = preg_split("/[\s]+/", trim($line)); // " ", \r, \t, \n, \f
	if ($words[0] == "ServerName") {
		echo "<a href=\"http://{$words[1]}\">{$words[1]}</a><br />";
	}
}
echo "</body>
</html>";
?>
🙂