Script

2018-11-11

Traceroute

Tips & tricks
Trace a web address
In windows cmd:
tracert -d www.mydomain.com
2018-09-28

Avstånd i css3

Css
Räkna ut avstånd med calc i css3
2
#theCalcDiv {
  background:green;
  height: -moz-calc(100% - (20px + 30px));
  height: -webkit-calc(100% - (20px + 30px));
  height: calc(100% - (20px + 30px));
  display:block
}
2017-04-10

Kalenderinfo

Tips & tricks
Matematiska tips för kalendrar
Skottår:
Sker vart fjärde år, men en extra skottdag läggs till vart 100:e år.

"If the year is the last year of a century, eg. 1700, 1800, 1900, 2000,
then it is only a leap year if it is exactly divisible by 400.
Therefore, 1900 wasn't a leap year but 2000 was."

Veckonummer:
Vecka 1 är alltid den första veckan som innehåller minst 4 dagar,
beroende på vilken veckodag som anses som den första dagen i veckan.
2017-03-31

Setup rights

Bash
Bash script for setting up default rights
2
#!/bin/bash

## The files and folders to be changed...
FILES=()
FOLDERS=("public/files")

## Files...
for i in "${FILES[@]}"
do
  echo
  eval "chmod 666 $i"
done

## Folders...
FOLDERS=("public/files")
for i in "${FOLDERS[@]}"
do
  echo
  eval "chmod 777 $i"
done

## Executable files...
FILES=()
for i in "${FILES[@]}"
do
  echo
  eval "chmod +x $i"
done

##
## =  assigns some value to a variable (no surrounding spaces allowed)
## echo prints a new line
## @  refers to all elements in an array
## $  preceeds all variables
##
2017-03-31

Ingnorera allt i Git

Git
En fil med detta innehåll ignorerar allt utom filen själv (med filnamnet .gitignore)
*!.gitignore