WebMan

WebMan (Web Manager) hanterar innehållet på din webbplats och ger dig full kontroll över den på ett suveränt enkelt sätt.

WebMan System

Med WebMan byggs webbsidor snabbt och enkelt. WebMan är lätt att hantera men också mer än ett CMS. Det är enkelt att bygga ut och anpassa till nya behov. WebMan är t ex också en PIM och kan vara en projektplats för grupper där man kan skriva, dela filer, resurser och dokumentation med varandra och omvärlden - en dokument-hanterare för multipla användare.

Nyheterna i WebMan

2019-11-21

Uppdaterad mailhantering

Stabilare, säkrare och snabbare mail med senaste versionen av PHPMailer
2019-05-26

Senaste appen

Appen Accounts håller reda på inkomster och utgifter.
2019-04-10

Smyglansering WebMan 15

Bit för bit har vi nu sjösatt WebMan 15, med nya teman, ny webshop, förbättrade kommentarer och mycket annat.
2019-04-05

Kommentera lättare

Kommentarfunktionen har fått en översyn och är nu i framkant
2019-03-12

Nya uppdateringar

Ny mediahanterare, ny redigerare, nya teman.

Några features

 • Edit in place med obegränsat antal ångra-steg
 • Användare med olika behörigheter
 • Kommentarer på valfria sidor
 • "Likes" på valfria sidor
 • Obegränsat antal språk
 • Grupper med tillgång till olika delar av webbplatsen
 • Delade filer, kalendrar mm mellan gruppmedlemmar
 • Kryptering med SSL
 • Responsivitet för alla plattformar
 • Humana länkadresser med permalänkar
 • Kompilerade script (Snabba och svåra att hacka)
 • Självsanerande databas
 • Transaktionsbaserade uppdateringar (allt eller inget)
 • Regelbunden automatisk backup
 • Skyddade filer
 • Automatisk synkronisering filer/databas
 • Mail och andra formulär med inbyggt spamfilter
 • Sökmotoroptimering med site-map-generering
 • Och mer...

Alternativ

WebMan är ett snabbt och lätt alternativ till:

 • WordPress
 • JIRA
 • Mailchimp
 • Prestashop
 • Calendar app
 • Event ticketing
 • Accounts online
 • Och mer...